'fotocredits Alette Holman van beeld-in-boek.nl                                                                                            foto met dank aan Sander

Beste lezers

De organisatie van een opleiding tot hulpherder lag in principe klaar, de website stond klaar om online gezet te worden.

Het is mij echter niet gelukt om voor de deadline van 1 juni alles te realiseren.

Dat heeft vooral te maken met de medewerking en de afhankelijkheid van derden.

Hoe mooi en idealistisch het ook was,  mijn opleiding voor hulpherder gaat NIET door.

Jaap Kremer

 

Tynyronnen heeft plannen om een eigen opleiding tot hulpherder, herder en instructeur te starten.

Overleg daarover is gaande met de provincie Drenthe, met Natuurmonumenten en met verschillende andere partijen die daarvoor zullen worden ingezet. De kans dat dit zal doorgaan is vrijwel zeker. De startdatum echter nog niet.

Deze opleiding heeft geen erkenning van bv het Ministerie van Onderwijs al vraag ik me af wie voor hen een opleiding dusdanig kan beoordelen om deze de status van een erkenning te kunnen geven en waaraan een opleiding dan zou moeten voldoen. Uiteraard is het verstandig om zoveel mogelijk ervaring op te doen met het hoeden van een schaapskudde maar begrazingsvormen en hoedtechnieken zullen in een opleiding aangeleerd moeten worden.

Het kunnen werken met een kudde schapen is daarbij noodzakelijk, daarom zal worden gedaan aan begrazing van gebieden waarbij veel vormen van begrazen aan bod komen.

Tynyronnen werkt per definitie niet alleen met de Bordercollie; er zijn ook andere hondenrassen die zeer geschikt zijn voor het hoeden van een schaapskudde.

De schaapskudde zal uiteraard vooral ingezet worden als leerinstrument voor de opleiding. Het is dan ook mogelijk om, onder goede begeleiding, losse lessen of proeflessen te boeken. De kudde zal iedere dag moeten worden gehoed, ook op de dagen dat er geen cursisten met de kudde lopen dus aanmeldingen voor hulpherders zijn van harte welkom. Huidige cursisten hebben daarbij voorrang.