Het aanleren van links- en recht flanken tijdens opdrijven

€ 10,00

Het aanleren van links- en recht flanken tijdens opdrijven

€ 10,00

Met opdrijven bedoel ik dat de hond de schapen voor zich uit drijft